28.6.09

Libro - Rinkitinto en OzLibro: Rinkitinto en Oz
Aûtoro: L. Frank Baum

Senrisko

Spritaĵo

En la aŭtobuso sidis malgranda stratbubo apud tre eleganta sinjorino. La nazo de la bubo ne estis pura, pro tio la sinjorino demandis lin:
- Ĉu vi ne havas naztukon?
- Jes, mi havas, sed mi ne pruntedonas ĝin al fremdaj personoj.

Interpreto

27.6.09

Naturo

Spritaĵo

- Ĉu vi efektive ne edziĝos al fraŭlino Tereza? Ŝi estas ja riĉa, kaj ankaŭ ne malbela.
- Sed ŝia pasinteco...
- Mi certigas vin, ke ŝia pasinteco estas senmakula kaj pura.
- Ho amiko, tion ĉi mi kredas. Sed ĝi estas tre longa...

Ĵudo